14 maj, 2018

integritetspolicy-fel

asdasdsd

Integritetspolicy

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp eller har en ny dialog med oss (via sms, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och erbjuda bättre service och uppföljning.

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 2. Varför och hur använder vi informationen?
 3. Med vem delar vi informationen?
 4. När raderar vi informationen?
 5. Vilka rättigheter har du?
 6. Kontaktuppgifter
 7. Ändringar och justeringar
 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om

 • Namn
 • Adress.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och telefonnummer
 • Leveransinformation som leveransadress.
 • Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem.
 • Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
 1. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att

 • utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera varor och förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran
 • ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt
 1. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Obligos, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

 1. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

 1. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

 1. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Obligo AB, telefon 08-7530000 eller på info@obligo.se.

 1. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Obligos organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.

 

Obligo AB sparar inga personuppgifter utan din kännedom

1. Hantering av personliga uppgifter

Obligo använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer endast för de ändamål du har lämnat dem (t. ex. för att få svar på frågor eller få beställda produkter). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Obligo och av våra affärspartners för att tillgodose dina önskemål. Obligo skyddar dina personuppgifter noggrant.

 1. Säkerhet

  Obligo garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåten offentliggöring.

  3. Länkar till andras webbsidor

  På Obligos sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Obligo tar inget ansvar för dess innehåll och integritetspolicy.

  4. Frågor angående integritetspolicyn

  Om du har frågor eller synpunkter gällande Obligos integritetspolicy, vänligen vänd dig till (info@obligo.se.se)

  5. Vidareutveckling av internet / integritetspolicy

  Vidareutvecklingen av Internet tar också hänsyn till vår integritetspolicy. Om detta skulle leda till några ändringar kommer vi att informera om detta på denna sida.