24 augusti, 2017

Affärsområden

Referenskunder

Våra kunder finns inom en rad olika branscher. Vi arbetar med såväl småföretag som stora börsnoterade företag. Gemensamt för alla våra kunder är att vi ger dem professionell och effektiv service med engagemang och insikt i deras verksamhetskritiska frågor. Kontakta oss för att veta vilka lösningar vi gjort inom din bransch.

Våra tre huvudområden är:

Infrastruktur

Obligo tillhandahåller en mix av produkter och tjänster för att du skall känna dig trygg i valet av leverantör. Vi har en lång erfarenhet inom server, lagring och säkerhet och hjälper dig från rådgivning till drift av en installerad lösning.

 • Förstudie

 • Implementering

 • Projektledning

 • Virtualiseringslösningar

 • Server & Lagring

 • Backup & Restore

 • Nätverk & Säkerhet

 • Licenshantering

Produkt och Logistik

Obligo har sina rötter i produktförsörjningen. Vi arbetar med samtliga stora tillverkare och har den erfarenhet som krävs för att föreslå den mest effektiva leveransen av produkter. Vi arbetar med utrullningsprojekt och kan erbjuda lagerhållning, konfigurering, stöldskyddsmärkning, återtag av befintlig utrustning m.m.

Konsulting

Vi hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet. Låt oss ta hand om ert IT-projekt. Oavsett om kompetens saknas internt eller om ni behöver bemanna ett projekt så finns Obligos konsulter till hands. Vi erbjuder certifierade tekniker med lång erfarenhet av att driva eller ingå i projekt. För det mindre företaget som saknar IT personal så kan vi bli er förlängda IT-avdelning. Med standardavtal så kan ni tryggt driva verksamheten och ha kontroll över IT budgeten. Våra konsulttjänster i korthet:

 • Projektledning

 • Systemintegration

 • Drift och förvaltning

 • Service och support

 • Kommunikation och säkerhet

 • Klientlösningar

 • Integrering/Administration av Molntjänster